graverstvo v Novi Gorici
Domov
 

Štampiljke Žiža
Simon Žižmond s.p.
Rejčeva ulica 5a (pri bazenu)
5000 Nova Gorica
ID za DDV: SI74833316
Izjava: Smo davčni zavezanec
Matična številka: 3015637000
Vpisani v register Obrtne zbornice Slovenije
Opravilna številka: 09-V01-003404/1
Datum vpisa: 13.9.2005
u.p.: OZS/P1-279

Poslovni račun pri Abanka Vipa d.d.
05100-8012554314e-mail: stampiljkeziza@siol.net
e-mail: info@stampiljke.net